Samenredzaamheid

Projecten gericht op ontmoeten, onderling begrip en verbondenheid. Niet het individu centraal maar juist de buurt of wijk.