Actief werken aan gezondheid

In het vrouwencentrum Maximina in de Roermondse wijk Donderderberg krijgen moeders vrijdagochtend beweegles en kookles. Dit gebeurt in het kader van het project Actief Gezond.

Ongezonde leefstijl

De Donderberg is een Roermondse wijk uit de jaren 70. Er wonen ongeveer 7.000 bewoners met ruim 80 nationaliteiten. Uit rapporten blijkt dat de gezondheid van de bewoners minder goed is dan in de rest van Roermond. Veel bewoners hebben een ongezonde leefstijl. Ze roken, eten ongezond en bewegen te weinig. Met Actief Gezond willen we vrouwen, vooral jonge moeders, bewust maken van de mogelijkheden van de gezonde keuken en bewegen.

Druk programma

Samen met Vrouwencentrum Maxima, Sportservice Roermond, de basisscholen Kasteeltuin en Vincent van Gogh en de Kinderopvang Roermond heeft Wonen Limburg het programma Actief Gezond opgezet. Tijdens zes bijeenkomsten nemen de vrouwen deel aan laagdrempelige beweegactiviteiten, worden ze geïnformeerd over gezond eten en leven en wordt gezamenlijk gekookt en gegeten. Een druk programma voor een ochtend, maar dat geeft de deelneemsters wel het gevoel dat ze hard werken en veel leren. De werving van de deelneemsters verloopt via de kinderopvang en de scholen, maar vooral via het vrouwencentrum zelf. De activiteit wordt uitgevoerd door het vrouwencentrum, dat ook de kartrekker is. De deelneemsters krijgen na afloop een certificaat.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is de activiteit aanjagen en faciliteren. Het project valt onder  het Wijk Ontwikkelings Proces (WOP) Donderberg, een samenwerking van Provincie Limburg, Gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg. Voor Wonen Limburg is vooral de ontmoeting en verbinding in de wijk van belang.