Actief werken aan gezondheid

 

In het vrouwencentrum Maximina in de Roermondse wijk Donderderberg krijgen moeders vrijdagochtend beweegles en kookles. Dit gebeurt in het kader van het project Actief Gezond.

Gezond leven

De basisscholen, de kinderopvang en vrouwencentrum Maximina dragen de deelnemers voor Actief Gezond aan. Het gaat om jonge moeders met verschillende culturele achtergronden. Zes vrijdagochtenden komen de vrouwen bij elkaar in het vrouwencentrum Maxima om samen te bewegen en meer te leren over gezond eten en leven. Zo verzorgt een trainster van JOGG – Jongeren op Gewicht – beweeglessen en neemt het vrouwencentrum de voedings- en kooklessen voor haar rekening. Het programma wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, zodat de deelnemers elkaar nog beter leren kennen.

Wijk Ontwikkelings Proces

Actief gezond sluit aan op thema’s zoals de inclusieve samenleving en positieve gezondheid. Als bewoners goed in hun vel zitten dan kunnen ze ook meer betekenen voor hun wijk waarmee de leefbaarheid wordt vergroot.Voor het project hebben het Kennis en Expertise Centrum Donderberg, de basisscholen, Kinderopvang Roermond, Citaverde College, de gemeente Roermond, JOGG/Sportservice, Wonen Limburg en Vrouwencentrum Maximina de handen ineen geslagen. Gezond Actief valt onder Wijk Ontwikkelings Proces (WOP) Donderberg dat van 2012 tot 2024 loopt.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is initiëren, aanjagen, verbinden van de initiatieven waarmee de leefbaarheid in de wijk wordt verbeterd. Deze activiteit valt voor ons onder woonmaatschappelijk werk en onder de afspraken van vóór 2016.