Lezen bevorderen met ruilboeken

Op verschillende locaties in Venray en Roermond zijn kasten met gratis ruilboeken geplaatst die bewoners moeten aansporen tot lezen.

Oproep Facebook

Een bewoonster van de Venrayse wijk Brukske, zelf een fervent boekenlezer, vond het jammer dat boeken maar één keer worden gelezen. Ze kwam met het plan om een boekenruilsysteem op te zetten in de vorm van een minibibliotheek. Ze deed een oproep op facebook en zamelde genoeg boeken in voor drie boekenkasten. Deze zijn te vinden in de portiek van de initiatiefneemster aan de Chopinstraat, maar ook in het wijkcentrum Brukske.

Beheer boekenkasten

Het project heeft ook al navolging gekregen in Roermond waar nu een minibibliotheek staat in de ontmoetingsruimte van de Donderie. De zogenaamde boekenruilkasten kom je overigens op steeds meer plekken in Nederland tegen. Vrijwilligers doen het beheer dat bestaat uit de boeken controleren op kwaliteit en het schoonhouden van de kast.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is het aanjagen en adviseren van de initiatiefnemers. Wij vinden dat lezen het gebruik van de Nederlandse taal bevordert, en daarmee interculturele ontmoetingen stimuleert en bijdraagt aan een betere samenleving.