Budgetcoach

Een budgetcoach helpt om inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven. Inzicht in financiën kan schulden voorkomen of helpen meer bestedingsruimte te creëren.

Eigen kracht

Een budgetcoach is geen schuldhulpverlener en maakt ook geen betalingsafspraken met schuldeisers. Budgetbeheer of het overnemen van de financiële huishouding is bij een budgetcoach niet aan de orde. Wel ondersteunt een budgetcoach bewoners hierbij zodat zij in de toekomst op eigen kracht verder kunnen.

Het traject

Tijdens het budgetcoachtraject wordt een budgetplan opgesteld waarbij de inkomsten en uitgaven in balans worden gebracht. Bewoners leren meer over de opzet van hun eigen administratie, het bijhouden van een kasboekje en ontvangen tips o.a. over het voorkomen van betalingsachterstanden en sparen. Het traject wordt altijd afgesloten met een evaluatie. Als er na afsluiting van het traject behoefte is aan nazorg dan kan de bewoner contact opnemen met de budgetcoach.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft een eigen budgetcoach voor huurders: Helma Klop. De budgetcoach is gratis voor alle huurders. Natuurlijk is privacy gegarandeerd. Heeft u meer vragen over de budgetcoach of heeft u interesse in een afspraak neem dan contact met haar op.