Omgaan met armoede

Budgetkring leert mensen om op een positieve manier om te gaan met armoede.

Wetenschappelijk getoetst

Bijna één op de vijf huurders leeft onder de armoedegrens. Ze gaan gebukt onder (huur)schulden en hebben een ontevreden gevoel over zichzelf. Budgetkring is een wetenschappelijk getoetste methode, die mensen leert omgaan met beperkte middelen en tevreden in het leven te staan. Een Budgetkring draait op vrijwilligers die eerst een training moeten volgen. Daarna komt een groep – rond de zeven deelnemers –  zo’n 16 keer bij elkaar.

Ambassadeurs

In Limburg zijn er al Budgetkringen in de gemeenten Maastricht, Roermond, Meijel en Horst aan de Maas. Een Budgetkring ontstaat meestal als een ambassadeur van Budgetkring een groepje geïnteresseerde mensen ontmoet. Hij of zij moet wel een organisatie, zoals een gemeente of het Leger des Heils, vinden die geld en energie in het project wil steken. Daarbij moet je denken aan het regelen van een projectleider, een locatie, vrijwilligers die worden opgeleid als trainer en het werven van deelnemers. Voor dit soort projecten kan vaak een beroep worden gedaan op een van de liefdadigheidsfondsen.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is beperkt tot het aanjagen en faciliteren van Budgetkring. Zo levert de corporatie het cursusmateriaal en stelt een ontmoetingsruimte ter beschikking. Door mensen te helpen met de financiën wordt de zelfredzaamheid bevorderd en kunnen ze bijdragen aan de samenleving.