Buurtcirkel gaat uit van wat mensen kunnen

Een Buurtcirkel is een groep van vier tot twaalf buurtbewoners die leuke dingen doen met elkaar zodat ze zich minder eenzaam voelen. De Buurtcirkel gaat uit van ieders unieke talent. De één is goed in klussen of in administratie, de ander kan lekker koken of muziek maken. Zo kunnen buurtbewoners veel voor elkaar betekenen. Vanuit de buurtcirkel wordt weer een netwerk opgebouwd.

Eigen regie

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Logische want wie goed contact heeft met de mensen in de straat woont wel zo prettig. Wonen Limburg vindt het daarom belangrijk om contacten tussen bewoners te bevorderen. Toch voelen sommige mensen zich weleens eenzaam. Bijvoorbeeld omdat ze net op zichzelf zijn gaan wonen en het moeilijk vinden om hun buren zomaar aan te spreken. Voor hen is er de buurtcirkel. De belangrijkste voorwaarde is dat ze actief aan de Buurtcirkel willen meedoen. Aan welke activiteiten bepalen ze zelf, bijvoorbeeld samen een museum bezoeken of  helpen met klussen in huis. Gemiddeld komt de buurtcirkel  1x per week bij elkaar. Vanaf het begin is er een professionele Buurtcirkelcoach bij betrokken die onder meer helpt om de Buurtcirkel goed op te zetten, bijeenkomsten te leiden en gesprekken te voeren met nieuwe deelnemers. Later neemt een vrijwilliger een deel van dit werk over. Hij of zij ondersteunt de deelnemers op allerlei manieren. De activiteiten die in de buurtcirkel worden gedaan bepalen de deelnemers zelf.

Stukje zelfvertrouwen

De vrijwilliger helpt de kring ontdekken wat er in de eigen buurt te doen is. Hij of zij geeft deelnemers dat stukje vertrouwen en hulp dat nodig is om zelfstandig te kunnen leven, deel te kunnen uitmaken van de buurt en de eigen talenten in te zetten voor anderen. Daarnaast biedt de vrijwilliger ook individueel ondersteuning bij bepaalde hulpvragen, zoals het invullen van een formulier. Als de deelnemer meer hulp nodig heeft, kan de vrijwilliger terugvallen op de projectleider die een korte lijn heeft met de professionals in de buurt.

Rol Wonen Limburg

Het project wordt gedragen door de gemeente en verschillende organisaties uit de richting zorg, welzijn-en wonen. De rol van Wonen Limburg is aanjagen, inspireren, initiëren, creëren, verbindingen leggen en bij de opstart waar nodig faciliteren. Wij vinden het als coöperatie belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Kijk of er al een buurtcirkel bij u in de buurt is op www.buurtcirkel.nl