Buurtrestaurant

Multi Functioneel Centrum Brukske in Venray heeft een buurtrestaurant waar buurtbewoners samen koken en eten.

Samen aan tafel

Samen eten is niet alleen gezelliger; het wekt ook de eetlust op. En het eten smaakt nog beter als je het ook nog zelf hebt gekookt. Bewoners uit de Venrayse wijk Brukske hebben daarom  kookgroepen in het leven geroepen. De groepen beheren zelf de keuken en ontmoetingsruimte van het buurtrestaurant.

Ontmoetingsplek

Inmiddels is het buurtrestaurant een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk. Bewoners werken samen in een kookgroep, maar ook diverse kookgroepen slaan regelmatig de handen ineen. Zo levert het restaurant ook een bijdrage tegen vereenzaming onder ouderen. Ook sluit het project aan bij het thema Positieve gezondheid in de wijk.

Zo zijn er al kookgroepen voor ouderen, jongeren, wijkbewoners, tieners, (allochtone) vrouwen en minima.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is aanjagen, ondersteunen en verbinden. Wij proberen zoveel mogelijk bewoners op de hoogte te brengen van de kookgroepen en de kookactiviteiten in het MFC. Voor ons als woningcorporatie valt deze activiteit onder woonmaatschappelijk werk.