Cheques voor leefbaarheid wijk

In de Venrayse wijk Brukske worden cheques ingezet om buurtbewoners te laten samenwerken aan een beter woonklimaat.

Gezamenlijk verzilveren

Buurtinitiatieven in de wijk Brukske in Venray moeten ervoor zorgen dat er meer saamhorigheid en gezelligheid in de wijk komt. Om plannen en projecten te kunnen uitvoeren, krijgen bewoners cheques die alleen gezamenlijk kunnen worden verzilverd.

Bewonersinitiatieven

Van een straattoernooi tot nieuwe bloembakken en van de aanschaf van feestverlichting tot een buurtbarbecue. De bewoners komen zelf met ideeën waarvan ze denken dat deze hun buurt een boost kunnen geven. De projecten worden betaald met cheques die Wonen Limburg en de gemeente Venray onder de huishoudens speciaal voor dit doel hebben verspreid. Deze cheques zijn per stuk 20 euro waard, maar kunnen alleen worden verzilverd als tenminste acht cheques worden samengevoegd. Voorwaarde is ook dat de projecten de leefbaarheid in de wijk moeten verbeteren. Daarom worden de voorstellen vooraf beoordeeld door het wijkplatform.

Rol Wonen Limburg

Het project Brukske Cheques wordt gefinancierd met een bijdrage uit het Sociaal Activerings Programma (SAP). Dit is een samenwerkingsverband van de gemeente Venray en Wonen Limburg dat is gestart in 2007 en loopt tot en met 2018. Wonen Limburg is aanjager van het project en zorgt voor de ondersteuning.