Dementie op de agenda

Wonen Limburg geeft in samenwerking met partners in heel Limburg workshops over dementie. Medewerkers leren hier hoe om te gaan met dementie.

Beginnende dementie

Nederland vergrijst in een rap tempo. Dat geldt ook voor de huurders van Wonen Limburg. Het gebeurt steeds vaker dat medewerkers in korte tijd meerdere keren dezelfde melding van dezelfde huurder krijgen. Vaak is dit het eerste signaal van beginnende dementie. Ook komen er steeds vaker meldingen uit de buurt over bewoners die ronddwalen over de galerij van een van onze complexen.

Zo lang mogelijk thuis

Tijdens een workshop leren deelnemers onder meer hoe ze het onderwerp dementie bespreek kunnen maken, hoe ze een netwerk kunnen inzetten en waar ze terecht kunnen met specifieke vragen. Op deze manier wil Wonen Limburg er voor zorgen dat huurders, ook met beginnende dementie, langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en niet hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis. Onze medewerkers leren omgaan met dementie zien we als de eerste stap naar dementievriendelijk wonen.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg gaat de komende jaren huurders, maar ook de omgeving en mantelzorgers zo goed mogelijk voorbereiden op dementievriendelijk wonen. De corporatie organiseert de workshops in samenwerking met partners.