Eigenbeheer

Bewoners van de complexen van Wonen Limburg kunnen de schoonmaak en het groenbeheer of delen hiervan zelf in eigenbeheer uitvoeren. Niet alleen leidt deze vorm van zelfbeheer tot betere resultaten; er ontstaat ook een band tussen de bewoners die samen aan de slag gaan.

Onderhoud in eigenbeheer

Nederland verandert langzaam maar zeker van een verzorgingsstaat in een participatiemaatschappij. Steeds vaker nemen Nederlanders taken op zich die voorheen door professionals werden verricht. In het verlengde hiervan bieden wij bewoners nu ook actief zelfbeheer aan. Zo kunnen bewoners met ons afspraken maken over het onderhoud van hun eigen complex.

Beter sociaal klimaat

Bewoners kunnen kiezen uit drie vormen van zelfbeheer of een combinatie hiervan. Of de groep houdt alleen toezicht op het onderhoud of de schoonmaak van hun complex en zorgt dat het schoonmaakbedrijf zijn taken goed uitvoert. De bewoners kunnen er ook voor kiezen om zelf een schoonmaak of onderhoudsbedrijf te zoeken en aan te stellen, namens Wonen Limburg. Tot slot kan de groep ook besluiten om, eventueel tegen een geringe vergoeding, zelf de werkzaamheden uit te voeren.

Woningcorporaties die ervaring hebben met zelfbeheer zijn lovend. Bewoners zijn blij dat ze zelf invloed hebben op het beheer van hun eigen complex en betrokken worden bij een betere kwaliteit van wonen. Bewoners maken zijn vaak anders dan die van de corporatie. De samenwerking leidt tot een beter sociaal klimaat. En ook de kwaliteit van het onderhoud gaat vaak omhoog. Ook de corporatie heeft er baat bij, want er kan worden bespaard op servicekosten en krijgt zo betrokken en zelfredzame huurders.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft een ondersteunende en adviserende rol op uitvoerings- en beleidsniveau bij ‘eigenbeheer’. Denk aan het maken van afspraken over de activiteiten, opstellen van contracten of het beschikbaar stellen van een budget.