Eten brengt culturen in Venray samen: evenement ‘1 portie voor 1 praatje’ op 9 september

 

Het project ‘1 portie voor 1 praatje’ heeft als doel de inwoners van Venray kennis te laten maken met alle verschillende culturen die Venray rijk is.
Hoe? Door samen een hapje te eten op een gezellige markt onder begeleiding van live muziek. Deze hapjes worden bereid door bewoners met verschillende culturele achtergronden. Op deze manier proberen we er samen voor te zorgen, dat we elkaar leren kennen en dat we van elkaar leren.

Het evenement vindt plaats op 9 september 2017 op de parkeerplaats van wijkcentrum ‘het Stekske’ in Venray. Alle inwoners met een migratieachtergrond ontvangen een uitnodigingsmail om deel te nemen aan dit project. Overige inwoners van Venray worden op de hoogte gebracht van het evenement door middel van een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast is er aandacht voor het evenement via posters, sociale media en de lokale omroepen van Venray.

Dit project is een initiatief van de Stichting Wijkplatform Landweert. Er is een samenwerking met o.a. de werkgroep Welkom Vluchteling Venray. Dit betekent een brede samenwerking met lokale kerken, Unicef en de Lions. Bij dit project zullen wij ook wijkverpleegkundigen aanhaken omdat zij een belangrijke rol hebben bij het contact met de bewoners.