Een portie voor een praatje

Het project ‘1 portie voor 1 praatje’ brengt bewoners met een verschillende achtergrond in de Venrayse wijk Landweert met elkaar in contact.

IJs breken

Hoe leer je elkaar beter kennen, dan door samen te eten? Om de inwoners van Venray te laten kennismaken met de verschillende culturen in de wijk, heeft de Stichting Wijkplatform Landweert het project ‘1 portie voor 1 praatje’ in het leven geroepen. De insteek van het project is het ijs breken door bewoners samen te laten eten en genieten op een gezellige markt met live-muziek. Bewoners bereiden zelf de hapjes zoals die in hun land van herkomst worden gegeten.

Markt

In september 2017 was de aftrap van ‘1 portie voor 1 praatje’. De markt vond plaats op de parkeerplaats van wijkcentrum ‘het Stekske’. Wijkbewoners en inwoners van Venray waren uitgenodigd via een mail of een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast was er veel aandacht voor het evenement in de lokale media en op de sociale media. Het wijkplatform kreeg voor het project hulp van onder meer de werkgroep Welkom Vluchteling Venray, de wijkverpleegkundigen, de lokale kerken, Unicef en de Lions.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg is niet direct bij dit project betrokken, maar juicht burgerinitiatieven die het leefklimaat in de wijk verbeteren toe.