Aan het werk via Go4it!

Onder de noemer ‘Go4it!’ verrichten Limburgse jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (vrijwilligers)werk in de eigen wijk. Zo worden ze klaargestoomd voor een reguliere baan.

Toekomstperspectief

Go4it! geeft jongeren weer perspectief, want meer dan de helft van de deelnemers vindt een (on)betaalde baan of stroomt door naar het onderwijs. Met hun werkzaamheden houden jongeren bovendien hun wijk leefbaar. Tenminste vier dagdelen in de week zijn ze bezig met klussen in de wijk. De opdrachten worden onder meer ingebracht door (huurders van) Wonen Limburg. Voor een klein bedrag of gratis verrichten de jongeren klusjes, zoals: schilderen, eenvoudig straatwerk, tuinen opschonen, kleine verhuizingen of assistentie bij evenementen.

Participatie

Voor Wonen Limburg is Go4it! een belangrijke partner, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd bij huurders of in complexen van Wonen Limburg. Daarnaast draag het project bij aan de participatie van jongeren in de samenleving. Ze voelen zich zelfs verantwoordelijk voor de wijk en spreken leeftijdsgenoten aan op vandalisme.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is het verstrekken en doorgeven van opdrachten voor klussen voor Go4it! en het beschikbaar stellen van het netwerk (ketenpatners-sroi) voor de uitplaatsing van deelnemers. Ook zorgt de corporatie voor ondersteuning bij de uitvoering door wijk/complexbeheerders. Go4it! is actief in Venray, Roermond en Heerlen. In Weert worden de activiteiten van Go4it! uitgevoerd door Kr8tig en Kansrijk in de Wijk.