Jump Movement

In de gemeente Venlo is de zogenaamde ‘Jump Movement methodiek’ ingezet om nieuwe initiatieven in de wijk van de grond te tillen. Deze methode is zelf organiserend en bekrachtigend.

Jumpen in de praktijk

Hoe kom je er achter of iets echt werkt? Precies! Door het gewoon te doen! In november 2017 zijn  verschillende inwoners van de gemeente Venlo met elkaar een experiment aangegaan en hebben een sprong in het diepe gemaakt. De zogenaamde ‘Jump Movement methodiek’  is tijdens bijeenkomsten ingezet om verbindingen te maken tussen mensen onderling en bewoners en hun wijk. De jump in Venlo was opgezet in samenwerking met Antares, Woonwenz, de Gemeente Venlo en Wonen Limburg. Met de kennis en inzichten die zijn opgedaan, zijn de deelnemers terug de wijk in gegaan om hun dromen met andere buurtbewoners waar te maken.

Laagdrempelige gespreksmethode

Jump Movement is een eenvoudige en laagdrempelige gespreksmethode die mensen in beweging brengt. Met behulp van de methode wordt inzichtelijk waar mensen staan en waar ze naar toe (willen) gaan. De methodiek gaat uit van de eigen kracht en motivatie van mensen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling. Omdat antwoorden worden gedeeld met de groep werkt de methode ook verbindend. In Venlo is deze methodiek voor de eerste keer toegepast om nieuwe projecten op te zetten en saamhorigheid in de wijk te bevorderen. Met behulp van de nieuwe techniek kan de basis voor “vitaal wonen” worden versterkt.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft vanuit de methodiek van de Jumpmovement met verschillende andere corporaties en de gemeente Venlo een platform geboden aan haar inwoners om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan. De rol van Wonen Limburg is aanjagen, inspireren, initiëren, creëren en verbindingen leggen. Wij vinden het als corporatie belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Verbinding creëert begrip en ruimte! Kijk voor meer informatie over de methodiek of jumps in de buurt op de website van Jump Movement.