Keent Onderneemt

Onder de naam Keent Onderneemt zet een groep bewoners uit de Weerter wijk Keent laagdrempelige activiteiten op vanuit een huiskamer. Centraal staat het ontplooien van talenten van buurtbewoners.

Sociale basisbehoeften

De activiteiten van Keent Onderneemt zijn gericht op het bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Het is de bedoeling dat mensen die binnenlopen hun talenten ontdekken en verder ontplooien. Daarbij moet je denken aan: handvaardigheid en knutselen van ouders met kinderen, themabijeenkomsten onder op het gebied van opvoeding, naai- en herstelwerk, maar ook taallessen.

Gelijkwaardigheid

Mensen die het moeilijk vinden om zelf initiatieven te nemen waarmee ze hun talenten en kwaliteiten kunnen ontplooien, vinden bij Keent Onderneemt een laagdrempelige ontmoetingsruimte. Keent Onderneemt heeft ook als doel om verbindingen te leggen tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de wijk. Hierbij is de insteek de kracht van “samenwerken” optimaal benutten. Keent Onderneemt heeft sinds april 2018 een eigen ruimte in het wijkgebouw Keenter Hart. Hier is een ‘huiskamer’ ingericht waar mensen kunnen binnenlopen voor een kopje koffie en een gesprek of voor een van de activiteiten. Bij grotere bijeenkomsten wordt uitgeweken naar andere locaties in de wijk.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft vooral de rol als verbinder en aanjager. Zo brengt de corporatie partijen met elkaar in contact en zorgt dat bewoners enthousiast worden voor het project. Ook heeft de corporatie een eenmalige financiële bijdrage geleverd aan het startkapitaal van Keent Onderneemt.