Ontmoetingsplek Eijkersstraat Posterholt

In de Eijkersstraat in Posterholt is op verzoek van de buurt zelf een nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud ingericht in de vorm van een speelterrein.

Wens in vervulling

Met het inrichten van een speelterrein gaat een grote wens van omwonenden en huurders van Wonen Limburg in vervulling, want de buurt had grote behoefte aan een ontmoetingsplek. Dankzij het speelterrein is ook het aangezicht van de straat en de directe leefomgeving van de huurwoningen  verbeterd.

Leefbaarheidsfonds

Uit de wijkvisie van de gemeente Roerdalen in 2015 voor Posterholt bleek dat de leefbaarheid van de wijk De Donk extra aandacht kon gebruiken. Wonen Limburg ontving daarop een verzoek van huurders voor een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds voor een nieuwe ontmoetingsplek. Voor de gemeente Roerdalen was dit aanleiding om stappen te ondernemen. Onder regie van de gemeente is een bewonersgroep opgericht die de plannen heeft uitgewerkt. Andere betrokken partners waren politie, welzijn en algemeen maatschappelijk werk.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft deelgenomen aan de projectgroep voor de ontwikkeling van de speeltuin. Daarnaast hebben we een financiële bijdrage geleverd vanuit het Leefbaarheidsfonds.