Ontmoetingstuin

Op verzoek van onze huurders hebben leerlingen van het Citaverde College een gezellige speeltuin aangelegd in de Venrayse wijk Brukske.

Veilig spelen

Huurders van Wonen Limburg kwamen zelf met het voorstel om iets te doen met een verloren stukje groen tussen de Fagotstraat en de Cellostraat in Venray. Er was al langer behoefte aan een extra plek in de wijk waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Leerlingen van het Citaverde College zijn ingeschakeld bij de uitvoering van dit project.

Leefbaarheid

De tuin levert een bijdrage aan een prettige en leefbare woonomgeving in de wijk. Zo zorgen de wijkbewoners zelf voor het onderhoud en het beheer van het groen. De bewoners zien er ook op toe dat afval wordt opgeruimd en dat problemen zoals geluidsoverlast worden opgelost. Leerlingen van het Citaverde College in Horst hebben zich over het project ontfermd en hebben zelfstandig de (speel)tuin ontworpen en aangelegd.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg ondersteunt huurders die zich willen inzetten voor een prettige en leefbare woonomgeving. Daarom heeft de corporatie de initiatiefnemers geholpen met het in gang zetten en het uitvoeren van het project. Dit project valt onder woonmaatschappelijk werk. Het betreft hier afspraken van voor 2016.