Samen Wonen

 Met het project ‘Samen Wonen’ zetten we onze deur open voor de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten.

Inventarisatie

Wonen Limburg wil door middel van ‘Samen Wonen’ bewoners stimuleren en betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Hiervoor is onder onze huurders een vragenlijst uitgezet om de woonwensen van onze bewoners te inventariseren. Ruim 3.500 mensen vulden de vragenlijst in. Maar liefst 500 bewoners gaven aan dat ze met ons in gesprek willen gaan over dit thema.

Diverse woonwensen

De woonwensen zijn heel divers. Ze lopen uiteen van mensen die dichter bij hun zorgbehoevende ouders willen wonen, tot en met mensen die ecologisch willen wonen.
Wonen Limburg realiseert zich dat een concept alleen maar haalbaar is, als deze wordt gedragen door enthousiaste mensen die het concept willen realiseren. Daarom komen we graag met potentiële initiatiefnemers in contact om te luisteren naar hun wensen. We hebben de 500 belangstellenden uitgenodigd voor een bijeenkomst rondom het thema ‘Samen Wonen’.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft de enquête uitgezet omdat we huurders willen helpen met het realiseren van hun woonwensen. Dankzij de enquête hebben we ook meer inzicht gekregen in toekomstige woonbehoeften. Daarnaast organiseren we de themabijeenkomsten rondom het thema ‘Samen Wonen’.