STAR, beter een goede buur(t)

Een groep bewoners en organisaties in de Weerter wijk Keent organiseren een jaar lang verschillende, bestaande en nieuwe wijkactiviteiten onder de noemer STAR. Het gaat om diverse projecten rondom ontmoeting en samenredzaamheid.

STAR

Onder de noemer STAR – beter een goede buur (t) vinden een jaar lang culturele en sportieve activiteiten plaats in de wijk Keent. In deze wijk wonen relatief veel kwetsbare bewoners, voor wie meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. STAR staat voor Sportief, Teamwork, Acceptatie en Respect. Zogenaamde STAR-ambassadeurs dragen de boodschap uit. Zo wordt er maandelijks een taart uitgereikt aan bewoners of groepjes die zich volgens de STAR-principes inzetten voor de wijk.

Wijkontbijt

Het fundament voor STAR is gelegd in het groot Keent-overleg. Insteek is om zowel nieuwe als bestaande activiteiten te laten aanhaken bij STAR. Inmiddels hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Zo werd het startsein voor STAR gegeven tijdens een wijkontbijt, waar jongeren zich voorstelden met een videoclip en een STAR-lied. In april vond een STAR-week plaats met onder meer diverse (sport)clinics en andere activiteiten voor jong en oud. Ook de Kunstroute Keent, de gezamenlijke kunstwandeling door de wijk, stond in het teken van STAR.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg juicht initiatieven die ontmoeting en samenwerking onder wijkbewoners bevorderen toe. De corporatie heeft vooral gezorgd voor verbinding tussen de verschillende partijen en trad samen met de andere organisaties uit het groot Keent-overleg op als aanjager. Wonen Limburg is ook een van de co-financiers van STAR.