Taalervaringsplek voor statushouders

 

In samenwerking met gemeenten en ROC opleidingen wil Wonen Limburg statushouders de mogelijkheid geven om een dag mee te lopen in een professionele organisatie. Op deze manier kunnen statushouders op een informele manier kennis maken met het bedrijfsleven. Hiermee willen wij een eerste drempel voor toetreding tot het arbeidsproces wegnemen.

Wonen Limburg huisvestte in 2016 576 statushouders in 258 verschillende woningen. Tijdens een participatietraject worden statushouders bekend gemaakt met de Nederlandse taal en cultuur. Er is in dit traject ook aandacht voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt, maar dit blijft een schoolse activiteit. Op dit moment is er nog weinig ruimte voor praktijkervaring.
Met het project Taalervaringsplek biedt Wonen Limburg statushouders de mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse bedrijfscultuur en de Nederlandse taal vanuit een professionele omgeving. Deze praktijkervaring draagt bij aan het zelfvertrouwen van de statushouders en maakt de stap naar de arbeidsmarkt in de toekomst gemakkelijker. Het vergroot de zelfredzaamheid van deze doelgroep, waardoor zij beter integreren in de Nederlandse samenleving.

Over dit project
Bij dit project leggen wij een verbinding met onze partners om zo samen een maatschappelijk vraagstuk op te pakken. Daarnaast leren wij onze (potentiële) huurders beter kennen en dragen wij actief bij aan de leefbaarheid in onze samenleving voor deze doelgroep.
De eerste taalervaringsplekken zijn in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas en Roermond. Zij bieden de taalervaringsplek aan als onderdeel van de participatieverklaring. Beide gemeenten zijn erg enthousiast over het project. De gemeente Roermond heeft interesse om binnen de eigen organisatie ook taalervaringsplekken aan te bieden.

Vragen? Neem dan contact op met een van de contactpersonen.