Taalervaringsplek voor statushouders

In Roermond en Horst aan de Maas biedt Wonen Limburg vluchtelingen de mogelijkheid om een dagje met een van onze medewerkers mee te lopen. Dit gebeurt in het kader van taalervaringsplekken.

Zelfvertrouwen

 

Wonen Limburg wil statushouders op een informele manier laten kennismaken met het bedrijfsleven. In 2016 heeft de corporatie 576 statushouders ondergebracht verspreid over 258 woningen. Onze ervaring is dat in het participatietraject voor statushouders weinig aandacht is voor praktijkervaring. Terwijl juist dit een belangrijk is om de taal te leren en door te groeien naar een baan. Door een dag mee te lopen met onze mensen leren vluchtelingen de Nederlandse bedrijfscultuur kennen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt de stap naar de arbeidsmarkt gemakkelijker.

Gewone werkdag

Onze medewerker doet deze dag gewoon zijn reguliere werk zodat de statushouder ziet wat de corporatie doet. Het mes snijdt aan twee kanten want Wonen Limburg leert zo (potentiële) huurders beter kennen. Bij dit project leggen wij een verbinding met onze ketenpartners bij maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast dragen wij zo actief bij aan de leefbaarheid in de wijk voor deze groep huurders.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is het organiseren en uitvoeren van dit project.Als bedrijf past dit in de gedachte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We willen als woningcorporatie participatie van de statushouders (onze bewoners) bevorderen en ontmoeting tussen statushouders en ons personeel stimuleren.