Tablettraining

Bewoners van verschillende seniorencomplexen van Wonen Limburg in Weert verzorgen zelf de trainingen aan medebewoners in het gebruik van tablets.

Digitalisering samenleving

Iedereen in Nederland is in toenemende mate afhankelijk van internet. Dat geldt ook voor de groep senioren. Steeds meer aanvragen voor diensten kunnen alleen nog maar via het internet worden gedaan. Bij veel ouderen ontbreken de digitale vaardigheden. In Weert hebben bewoners zelf het initiatief genomen en zijn medebewoners gaan trainen in het gebruik van internet en met succes.

Eigen tablet

Zo is in de Geertenhof – waar het project is opgezet – nog maandelijks een opfriscursus die door tientallen bewoners wordt bezocht. Hier heeft het gros van de deelnemers inmiddels een eigen tablet aangeschaft. Bij aanvang van het project investeert Wonen Limburg  in tien nieuwe tablets waarmee de groep aan de slag kan. Door middel van laagdrempelige activiteiten oefenen de deelnemers met het internetgebruik. Zo gaat de groep aan de slag met mailen, skypen, internetbankieren en facebook, maar bezoekt ook belangrijk websites zoals het huurdersportaal en de site van Wonen Limburg. De bijeenkomsten zijn niet alleen leerzaam, de training is ook een evenement geworden waar contacten worden gelegd met medebewoners.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg stelt eenmalig 2500 euro uit het Leefbaarheidsfonds beschikbaar voor de aanschaf van 10 tablets.