Up-to-date

Om de eenzaamheid en de rol van digitalisering onder senioren bespreekbaar te maken worden in de cursus Up-to-date iPads ingezet.

Digitalisering samenleving

Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. Steeds meer instellingen zoals gemeenten laten aanvragen verlopen via de digitale snelweg. Een zekere mate van digitale basisvaardigheden is hierbij een vereiste. In vijf bijeenkomsten gaan de deelnemers onder begeleiding van het bureau Conttekst kijken welke mogelijkheden digitalisering met zich meebrengt om eenzaamheid te doorbreken.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een negatief gevoel dat zich kenmerkt door een gemis aan sociale relaties. Mensen hebben van nature behoefte aan zich verbonden voelen met betekenisvolle anderen. Langdurige eenzaamheid kan van invloed zijn op de gezondheid en het menselijk welbehagen en zowel emotioneel als lichamelijk een last worden. Daarom worden gezamenlijk site bezocht. Samen is gezelliger dan alleen. Ook kunnen op verzoek van de deelnemers gemeenten of instanties aansluiten. Het zou mooi zijn als deze vijf bijeenkomsten een aanjagende functie hebben en blijven voortbestaan op de eigen kracht van de mensen. Onze insteek is dat ze dankzij Up-to-date weer de regie over hun eigen leven krijgen.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg ondersteunt projecten en activiteiten waarmee de zelfredzaamheid van onze huurders wordt vergroot. De corporatie treedt op als aanjager en faciliteert het project.