Urban Farming

 

De Donderse Moestuin  is een initiatief in het kader van het Wijk Ontwikkelings Programma (WOP) Donderberg. WOP is een samenwerking tussen bewoners van de Donderberg en Gemeente Roermond, Provincie Limburg, Wonen Zuid en Wonen Limburg. Dit project was niet voorzien in het WOP en toont daarmee het respect voor bewonersinitiatieven aan van de WOP-partners.

Onder de noemer Urban Farming ontstaat een uniek project in de gemeente Roermond, op onze wijk de Donderberg. Stadslandsbouw is een nieuw concept en springt in op de behoefte naar lokale voedselproductie. Daarnaast heeft het ook maatschappelijke doelen, zoals de vraag naar ontmoeting, het opfleuren van de wijk en de mogelijkheid voor mensen om er rust en ontspanning te vinden. Bovendien is er ook kans om educatieve en zorg doelstellingen aan te koppelen.

De Donderse Moestuin is een initiatief van twee “vrouwengroepen” te weten Multikoken&Bewegen en Moedercentrum Maximina. Zij hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijk streven naar participatie en gezondheid van vrouwen. Beiden wilden graag een moestuin om op die manier ontmoeting en gezonde voeding in de wijk te organiseren. Inmiddels wordt het initiatief breed gedragen door andere organisaties, zowel vrijwilligers (bv. de Wijkraad) als professionals (bv. Koraalgroep/St. Anna). Naast de WOP-partners, Multikoken en Maximina wordt het project gedragen door de KNHM (Heidemij), het basisonderwijs, Citaverde, Koraalgroep, Moveoo, MetGGZ, Vincent v Goch Instituut en anderen. Heidemij heeft een bijdrage toegezegd en bij het Oranjefonds is een bijdrage gevraagd.

In de Donderse Moestuin worden groenten en fruit gekweekt in bakken ende volle grond. Een deel van de opbrengst is bedoeld voor verwerking bij Multikoken en de kookgroep bij Maximina. Bewonersgroepen zoals Vincent van Goch, Moveoo ondersteunen de werkzaamheden in de tuin. Andere bewoners(groepen) huren een (deel van een) bak en telen voor zich zelf. Een deel van de moestuin is afgescheiden voor vrouwen die zich niet prettig voelen in de nabijheid van mannen. In de moestuin worden bijenkasten geplaatst. Daarnaast is er voorziening voor bewatering en een composthoop. Om de ontmoeting te faciliteren wordt er een tuinhuis geplaatst, met terras en picknickbanken. De moestuin heeft een educatieve functie (gebruik door beide basisscholen) voor de wijk.

Het geheel wordt beheerd en onderhouden door vrijwilligers. Er vindt geen verkoop van groenten/fruit of koffie plaats.