De Donderse Moestuin

De Donderse Moestuin brengt stadslandbouw in de Roermondse wijk Donderberg. De Moestuin is  een burgerinitiatief.

Stadslandbouw

Urban Farming ofwel Stadslandsbouw is een nieuw concept dat inspeelt op de behoefte aan lokale voedselproductie. Daarnaast heeft het ook maatschappelijke doelen, zoals ontmoeting en ontspanning. Voor Wonen Limburg is vooral verbetering van het imago en sociale cohesie in de wijk van belang.

Kookgroepen

De Donderse Moestuin is een initiatief van twee “kookgroepen” in de wijk, die opbrengst van de geteelde groenten en fruit delen. Bij het tuinieren worden de vrouwen bijgestaan door diverse bewonersgroepen uit de wijk.  Ook worden er (deel van een) bak verhuurd en kunnen bewoners hier zelf aan de slag. De Donderse Moestuin  is ondergebracht in de onafhankelijke stichting. Het initiatief wordt breed gedragen door zowel vrijwilligers (Wijkraad) als professionals (zoals Koraalgroep/St. Anna).

Rol Wonen Limburg

Deze activiteit is onderdeel van het Wijk Ontwikkelings Proces (WOP) Donderberg, een samenwerkingsverband tussen de provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg dat tot 2024 loopt. De rol van de Wonen Limburg bestaat uit aanjagen, adviseren en het netwerk beschikbaar stellen.