UWV in de wijk

Wonen Limburg zorgt met gerichte PR-activiteiten in de wijk voor extra aandacht voor de gesprekken met een werkcoach van het UWV.

Leefbaarheid

Veel huurders van Wonen Limburg hebben geen werk en zijn afhankelijk van een uitkering. De corporatie wil deze huurder helpen in de zoektocht naar werk door ze in contact te brengen met een werkcoach van de UWV. De insteek is dat mensen met een reguliere baan en een vast inkomen veel beter in staat zijn om mee te werken aan de leefbaarheid in de wijk.

Sollicitatietips

Uitkeringsinstantie UWV Limburg nodigt regelmatig werkzoekenden uit voor een persoonlijk gesprek in de wijk zelf. Tijdens het gesprek krijgen ze onder meer sollicitatietips. Ook kan de werkcoach sneller en beter een link leggen naar de vacatures en kandidaten. Dit leidt weer tot meer plaatsingen.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is het UWV verleiden om haar taak op wijkniveau uit te voren. Wonen Limburg faciliteert en ondersteunt de uitvoering door middel van PR-activiteiten en een spreekkamer.