Vitaal Kerkrade

Het project Vitaal Kerkrade wil dat elke inwoner van Kerkrade de kans krijgt en neemt om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en stad.

Gezond eten

Onder de paraplu van Vitaal Kerkrade wordt op verschillende plekken binnen de gemeente door burgers nagedacht over en gewerkt aan de productie van gezond en biologisch voedsel. Dit gebeurt met en voor elkaar. Zo wordt bij herinrichtingsprojecten bewoners standaard de vraag voorgelegd om mee te denken over de leefbaarheid in de wijk. Hieronder vallen ook maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid, eenzaamheid en sociale cohesie.

Leefbaarheid

Het doel van het project is om zoveel mogelijk idee├źn en initiatieven op het gebied van leefbaarheid onder te brengen bij Vitaal Kerkrade. Dat gaat er van uit dat iedereen, ongeacht hoe groot zijn zelfredzaamheid is, kan bijdragen aan een vitale en veilige woonomgeving.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg juicht alle projecten toe die participatie in de wijk bevorderen. De corporatie is een van de deelnemers aan het project.