Waak voor babbeltrucs

Het project ‘Waak voor babbeltrucs’ maakt senioren bewust van zogenaamde verkopers die een praatje aanknopen om geld te ontvreemden.

Zelfredzaamheid

‘Waak voor Babbeltrucs’ is gericht op bewoners van ouderencomplexen van Wonen Limburg in heel de provincie. Het doel is om ouderen bewust te maken van hoe babbeltrucs werken en voorkomen dat ze slachtoffer worden. Dit sluit aan bij het vergroten van zelfredzaamheid van wijkbewoners.

Toneelstukjes

Verkopers komen met een smoes aan de deur met als doel ongezien waardevolle spullen of geld mee te nemen. Vaak zijn ouderen het slachtoffer. Ze blijven achter met gevoelens van schaamte en onveiligheid. Door het opvoeren van korte toneelstukjes zien mensen hoe babbeltrucs werken en wat je kunt doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Na de opvoering vindt er een gezamenlijk gesprek plaats en geeft de politie advies.

Rol Wonen Limburg

De initiatiefnemers zijn Wonen Limburg, Bureau Harsens en Politie. De rol van Wonen Limburg is het organiseren van de bijeenkomsten samen met bewoners(groepen) en het verbinden van bewoners. Voor ons als woningcorporatie valt deze activiteit onder woonmaatschappelijk werk.