Wegwijzer Statushouders

In de gemeente Horst aan de Maas maken vrijwilligers van Vluchtelingenwerk statushouders wegwijs in hun wijk door middel van een sociale kaart, de Wegwijzer Statushouders.

Wegwijzer

Wonen Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en Synthese hebben gezamenlijk gewerkt aan een (digitale) wegwijzer. Hierop zijn alle personen, organisaties, stichtingen en verenigingen in kaart gebracht die een rol kunnen spelen bij de integratie van statushouders in de wijk. Vluchtelingenwerk gebruikt de kaart om de integratie van vluchtelingen in de wijk effectief en efficient te laten verlopen.

Zelfredzaamheid

Aan de hand van de wegwijzer leggen vrijwilligers van Vluchtelingenwerk samen met statushouders contacten met bewoners(groepen) en/of verenigingen in de wijk van de statushouders. De insteek van de wegwijzer is dat de statushouders zich zelf kunnen redden en deelnemen aan de samenleving. Het project sluit aan op de thema’s zelfredzaamheid, samenredzaamheid en eigenaarschap. Een snel geïntegreerde statushouder draagt bij aan een goede sociale cohesie in de buurt, wat de leefbaarheid weer ten goede komt.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is aanjagen en verbinden. Zo zoekt Wonen Limburg met de samenwerkende partijen naar aanvullende mogelijkheden om statushouders op een goede manier te laten integreren in wijken en dorpen. Voor ons als woningcorporatie valt deze activiteit onder woonmaatschappelijk werk.