Wennen aan de woning

Onder de onze huurders zijn steeds meer statushouders. In het kader van ‘wennen aan de woning’ brengen we huisbezoeken aan deze groep en maken ze wegwijs in hun woning en de buurt.

Huisbezoeken

Statushouders hebben vaak een gevaarlijke reis achter de rug en een lange asielprocedure afgesloten. Daarom hebben ze extra behoefte aan een goede en prettige woonomgeving. Speciaal voor deze groep hebben we het programma ‘wennen aan de woning’ opgezet. Nieuwkamers worden meerdere keren door ons bezocht. Door middel van informele gesprekken leren ze meer over de Nederlandse wooncultuur, maar ook hoe apparaten in huis werken, de tuin moet worden onderhouden en wat ze kunnen doen met klachten.

Pictogrammen

Niet alle statushouders zijn de Nederlandse taal machtig. Daarom gebruiken we een pictogrammenkaart die met plaatjes en in meerdere talen de aandachtspunten in en om de woning aanstipt. Er is ook een speciale flyer samengesteld over ventileren en voorlichtingsfilmpjes met ondertiteling. Tijdens de huisbezoeken besteden we ook aandacht aan de integratie in de buurt. Als dat nodig is, worden de nieuwe bewoners voorgesteld aan de buren. Wonen Limburg ontwikkelde hiervoor, samen met Synthese, de flyer “Nieuwe Buren” (zie elders op de Maatschappelijke Kaart).  Ook hebben we een speciale presentatie over de – voor ons Nederlanders – zo vanzelfsprekende techniek in de woning. De extra aandacht geven we in principe voor een periode van een jaar.

Rol Wonen Limburg

In dit project werkt Wonen Limburg nauw samen met gemeenten. Terwijl de gemeenten zich vooral concentreren op het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving, richten wij de aandacht op de woning en de woonomgeving. De huisbezoeken hebben ook een signalerende functie. Als er problemen aan het licht komen, kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties.