Schuttingproject Zuidsingel Venray

In het kader van een nieuwbouwproject aan de Zuidsingel in Venray hebben huurders in de omgeving een nieuwe erfafscheiding gekregen.

Nieuwbouwplannen

Door de nieuwbouw van een appartementencomplex aan de Zuidsingel in Venray zouden de erfafscheidingen van de achterliggende huurwoningen in het zicht komen. Daarom heeft Wonen Limburg met de betrokken huurders afgesproken dat oude schuttingen en erfafscheidingen worden vervangen. Door te investeren in een facelift van de directe omgeving van de nieuwbouw, wordt ook de veiligheid en de samenhang in de wijk vergroot.

Huiskamergesprekken

Eind 2016 zijn de meeste erfafscheidingen aan de Eikenlaan, Lindestraat, Kastanjestraat en Esdoornstraat vervangen door nieuwe exemplaren. Huurders uit de bewonersgroep hebben huiskamergesprekken gevoerd met medehuurders om iedereen over de streep te trekken. Het schuttingproject heeft de nieuwbouw van de Zuidsingel niet alleen een fraaier aanzien gegeven, ook de wijkbewoners zijn tevredener over hun eigen woonomgeving.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft het project uitgevoerd in samenspraak met de huurders, huurdersvereniging, wijkraad en GO4it.