Burgers zorgen voor buurtveiligheid

In Weert-Zuid zorgen buurtpreventieteams voor een schone, veilige en representatieve woonomgeving.

Buurtpreventieteams

Actieve buurtbewoners in de wijken Graswinkel, Keen, Moesel en Rond de Kazerne in Weert hebben buurtpreventieteams opgericht waarmee de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot. Twee keer per maand lopen vrijwilligers door de wijk om verdachte situaties op te sporen en die eventueel door te spelen naar de politie. Met name inbraakpreventie heeft een hoge prioriteit.

WhatsApp

De mensen van de buurtpreventieteams zijn herkenbaar aan hun opvallende hesjes. Tijdens hun surveillance hebben de vrijwilligers een mobiele telefoon bij zich waarmee ze de dienstdoende agent kunnen inseinen. De teams zijn vooraf ingelicht over de hotspots in de wijk, zodat ze weten waar ze op moeten letten. Daarnaast heeft elk team een WhatsApp-groep zodat de teams, maar ook de wijkbewoners elkaar kunnen waarschuwen bij verdachte situaties.

Er wordt gewerkt vanuit het principe: signaleren, activeren, appen en reageren. Elke wijk heeft een eigen coördinator vanuit de bewoners die contact onderhoud met de wijkagent. In eerste instantie heeft inbraakpreventie prioriteit.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg bestaat vooral uit het enthousiasmeren en het ondersteunen van de vrijwilligers die de buurtpreventieteams vormen en in het leven hebben geroepen.