Art Lab

In het kader van Circular Art Lab Limburg (CALL) hebben het Museum van Bommel van Dam en de gemeente Venlo kunstenaars en ontwerpers opgeroepen om op een andere manier naar 4 maatschappelijke thema’s te kijken. Een van deze thema’s was het versterken van de leefbaarheid in de wijk.

Circular Art Lab Limburg

Om kunstenaars en ontwerpers te stimuleren om na te denken over het Cradle to Cradle-gedachtegoed – duurzaam ontwerpen – is het Circular Art Lab Limburg opgezet. Meerdere partijen, zoals het Museum van Bommel van Dam, hebben vier CALL’s  (maatschappelijke opgaves) uitgezet rondom een thema. De inzendingen zijn inmiddels beoordeeld. En het winnende CALL-project wordt uitgevoerd.

Subjectieve Atlas

Wonen Limburg was direct betrokken bij de CALL over de leefbaarheid in de wijk. Vanaf 2028 neemt het aantal huishoudens in Venlo af. Wij willen kunnen inspelen op de veranderende vraag in deze ontspannen woningmarkt. De winnende inzending is een ‘subjectieve atlas’ geworden. De winnares gaat op zoek naar het persoonlijke perspectief en alternatieve kennis over de woonomgeving.

Samen met scholieren doet ze op een moderne en originele manier veldonderzoek, onder meer door het inzetten van social mediakanalen. Zo onderzoekt ze hoe mensen zich bewegen binnen de stad. Welke gebieden bezoeken ze en welke vermijden ze en waarom?  Maar ook wil ze weten hoe jongeren tegen oplossingen aan kijken? Voor middelbare scholen is een lesprogramma ontwikkeld rondom, leefbare wijken voor een “topklas kunst”.

Rol Wonen Limburg

In het voortraject van de CALL rondom leefbare buurten heeft Wonen Limburg samen met andere partners (VAC, bouwbedrijf Jongen, gemeente Venlo) nagedacht over de opdrachtomschrijving. Daarnaast hebben wij de kunstenaars uitleg gegeven over wijkprofielen en jureerden we met de betrokken partners de inzendingen.Meer informatie over de CALL’s vindt u op de website van het museum.