Ontmoetingsruimte dr. Kuyperflat

Bewoners van het seniorencomplex dr. Kuyperflat in Weert beschikken over een eigen ontmoetingsruimte die ze ook zelf beheren.

Ontmoeting bevorderen

Mensen wonen in hetzelfde complex, maar toch kennen ze hun medebewoners niet of zeer oppervlakkig. Een groepje enthousiaste bewoners van de dr. Kuyperflat heeft de handen ineen geslagen en zich hard gemaakt voor een eigen ontmoetingsruimte in het complex. Wonen Limburg ondersteunt het bewonersinitiatief en heeft een appartement beschikbaar gesteld. In de ontmoetingsruimte, die overigens ook openstaat voor direct omwonenden,  worden vooral activiteiten georganiseerd waarmee bewoners elkaar beter leren kennen.

Eigen initiatief

De bewoners hebben zelf de ontmoetingsruimte ingericht. De groep is zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals de schoonmaakwerkzaamheden en het opstellen van een activiteitenprogramma. Een belangrijk onderdeel is het open koffie-uur  waar bewoners kunnen bijpraten. Ook activiteiten zoals het tabletproject worden in de ontmoetingsruimte gehouden.

Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg juicht bewonersinitiatieven die ontmoeting bevorderen toe. Het zorgt voor meer onderling begrip en acceptatie. Wij hebben een appartement beschikbaar gesteld. Ook hebben de bewoners een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds gekregen voor de inrichting.