Buurt- en wijkprofielen

Buurt- en wijkprofielen geven bewonersgroepen en professionals inzicht over wat er speelt in een wijk en laten zien wat nodig is om zelfredzaamheid van bewoners te laten uitgroeien naar participatie.

16 indicatoren

Samen met onderzoeksbureau RIGO heeft Wonen Limburg voor elke wijk een profiel opgesteld. Dit is gebeurd op basis van 16 indicatoren rond de thema’s zelfredzaamheid, woonomgeving, participatie en binding. Deze profielen presenteren we tijdens interactieve sessies van anderhalf uur in de wijk zelf. Vooral voor wijkraden, dorpsraden, professionals en beleidsmakers zijn deze bijeenkomsten interessant en leerzaam.

Piramide van meedoen

Tijdens de presentatie nemen we in groepsverband het profiel van de wijk door. Daarbij gebruiken we de cijfers en vertalen deze naar de “piramide van meedoen”. Deelnemers leren op een leuke en interactieve manier signalen herkennen. Deze kunnen helpen bij het bedenken en uitwerken van de geschikte activiteiten in de wijk, buurt of dorp. Verspreid over Limburg hebben al een groot aantal van deze bijeenkomsten plaatsgevonden. Wij komen ook graag naar uw wijk, dorp of buurt.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is onder meer het verzamelen en vertalen van gegevens. Zo krijgen de wijkbewoners een beter beeld over de eigen wijk waarmee ze weer nieuwe projecten van de grond kunnen tillen die de leefbaarheid in de buurt vergroten.