Buurtsignaal vergroot leefbaarheid

In de gemeente Horst aan de Maas werken bewoners aan de leefbaarheid in de wijk onder de noemer van Buurtsignaal.

Problemen signaleren

Buurtsignaal verwijst naar het signaleren van ontwikkelingen en problemen in de buurt door de bewoners zelf, vaak huurders van Wonen Limburg. Mogelijke problemen die kunnen worden aangedragen zijn: woninginbraken, verkeersoverlast of vandalisme. De bewoners mogen ook mee nadenken over oplossingen. Hiermee sluit het project aan op thema’s als zelf- en samenredzaamheid en eigenaarschap.

Ontmoeting

Samen praten en nadenken over de problemen in de wijk werkt ook verbindend. Buurtsignaal zorgt ervoor dat de bewoners zich ook samen verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid. Bovendien ontstaat zo een breed draagvlak voor mogelijke maatregelen. Het project is een gezamenlijk initiatief van Wonen Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de politie en Synthese.

Rol Wonen Limburg

De rol van Wonen Limburg is aanjagen en verbinden. Waar nodig ondersteunen we de initiatieven die de leefbaarheid in de wijk vergroten. Voor ons als woningcorporatie valt deze activiteit onder woonmaatschappelijk werk.