Survivalkids Brukske

In het begin van de zomervakantie wordt op een braakliggend terrein bij het MFC in de Venrayse wijk Brukske een groot survivalparcours uitgezet voor de jeugd.

Modderen

Om alle kinderen in de wijk een onvergetelijk vakantie te bezorgen worden er in de wijk Brukske diverse activiteiten georganiseerd. Daar hoort sinds 2016 ook Survivalkids bij. Op een braakliggend terrein bij het MFC Brukske wordt door vrijwilligers een groot parcours uitgezet met veel modder, water en zand. Alhoewel de kinderen een medaille kunnen winnen, gaat het vooral om het meedoen en samen bewegen en ravotten in de buitenlucht.

Graafmachine

Survivalkids is een van de vele initiatieven van speelcoach Henk Wilmsen. Zo brengt hij de partijen bij elkaar die zorgen voor het uitzetten van een parcours. Er zijn onder meer graafmachines nodig om kuilen te graven en heuvels te maken, er moeten netten worden opgehangen en hindernissen gemaakt. Survivalkids is een groot succes mede door de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren uit de wijk. Zo levert de supermarkt in ruil voor klusjes voor een traktatie voor de deelnemers en zorgt de lokale omroep voor muziek.

Rol Wonen Limburg

De wijkbeheerder van Wonen Limburg zorgt voor ondersteuning en hand- en spandiensten bij de voorbereiding van en tijdens het evenement zelf. Daarnaast leveren onze ketenpartners een bijdrage. Zo wordt de graafmachine van Samen Groen ingezet, zorgt het schoonmaakbedrijf voor dekzeilen en groene zeep en de gemeente sluit tappunten aan. Omdat de hele wijk betrokken is bij Survivalkids, zorgt het evenement voor ontmoeting, verbroedering en zelfredzaamheid in de wijk.